ดาวน์โหลดเอกสาร

ระบบประกันคุณภาพ สพท.

รายงานการประชุมครั้งที่ 1 วันที่ 6 ก.พ. 2563               DOWNLOAD

รายงานการประชุมครั้งที่ 2 วันที่ 11 มีนาคม 2563           DOWNLOAD

รายงานการประชุมครั้งที่ 3 วันที่ 30 มีนาคม 2563          DOWNLOAD

รายงานการประชุมครั้งที่ 4 วันที่ 24 สิงหาคม 2563         DOWNLOAD