ติดต่อเรา

โทร. 02-245-4360

Fax : 02 -245-7791

E-mail : TSDD2022@gmail.com

ที่อยู่ : กองพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก ชั้น 8 

           (กลุ่มงานพัฒนาระบบการฝึก) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

           กระทรวงแรงงาน ถ.มิตรไมตรี ดินแดง กทม. 10400