สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “โมเดลการดำเนินการฝึกอบรมฝีมือแรงงานภายใต้ประกันคุณภาพการพัฒนาฝีมือแรงงานของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน”

 

ตัวอย่างโมเดลการประกันคุณภาพการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ดาวน์โหลด)
โมเดลการประกันคุณภาพการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ดาวน์โหลด)
เอกสารประกอบการบรรยายสัมมนาเชิงปฏิบัติการโมเดลการดำเนินการฝึกอบรมภายใต้การประกันคุณภาพการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ดาวน์โหลด)
ตารางวิเคราะห์การปฏิบัติงานตามเกณฑ์ประกันคุณภาพมาตรฐานที่ 1 – มาตรฐานที่ 7 (ดาวน์โหลด)
กำหนดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการโมเดลการดำเนินการฝึกอบรมภายใต้การประกันคุณภาพการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ดาวน์โหลด)
ตาราง CheckList วิเคราะห์จุดเน้น Excellence Center (ดาวน์โหลด)
ตัวอย่าง Map Workshop ประกันคุณภาพที่เชียงใหม่ (ดาวน์โหลด)
ตัวอย่าง Map Workshop ประกันคุณภาพที่ขอนแก่น
(ดาวน์โหลด)
ตัวอย่าง Map Workshop ประกันคุณภาพที่นครนายก

(อยุธยา,AHRDA,กาญจนบุรี,จันทบุรี,ชลบุรี,ชัยนาท,ตราด,นครนายก,นครปฐม,นนทบุรี,ปทุมธานี,ประจวบคีรีขันธ์,ปราจีนบุรี,เพชรบุรี,เพชรบูรณ์)

(ดาวน์โหลด)
ตัวอย่าง Map Workshop ประกันคุณภาพที่นครนายก

(ระยอง,ราชบุรี,ลพบุรี,กทม.,สมุทรปราการ,สมุทรสาคร,สมุทรสงคราม,สระแก้ว,สระบุรี,สิงห์บุรี,สุพรรณบุรี,อ่างทอง,อุทัยธานี,อุบลราชธานี)

(ดาวน์โหลด)
ตัวอย่าง Map Workshop ประกันคุณภาพที่กระบี่ (ดาวน์โหลด)