ประชุมการกำหนดเป้าหมายการประกันคุณภาพการพัฒนาฝีมือแรงงานและการพัฒนาองค์ความรู้ 1/62