สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การเป็น Internal Auditor และ Advisor” วันที่ 1 – 2 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรม เดอะ พาลาสโซ่ กทม.